Secretaris / communicator (alle genderidentiteiten) vrijwilliger

15-02-2021

(ENG)

Hey you!

 

Wel Jong Niet Hetero, the Flemish LGBTQ+ association, is looking for motivated candidates (18-29 years old) to support our Board of Directors. Do you dream of leaving your mark on the LGBTQ+ community? Do you love collaborating with people and achieving results and solutions? Then Wel Jong Niet Hetero is the place to be. As a member of the Board, you’ll discuss the policy of WJNH and its future. You’ll tackle problems and you’ll get to see the bigger picture. Together, we can go the extra mile! The following vacancy is written in Dutch. If you prefer an English vacancy or want to discuss it with one of the board members. Please contact andries.hofman@weljongniethetero.be 

Beschrijving van het takenpakket:

Secretaris/communicator? Is dat een fout of gewoon een enorm boeiende en uitdagende functie? Laat ons zeggen het tweede. Als secretaris van Wel Jong Niet Hetero sta je in voor het helder naar buiten brengen van de beslissingen die gemaakt worden binnen de vrijwillige beleidsorganen. Dit betekent dat je het reilen en zeilen van de bestuursvergaderingen en de Algemene Vergadering op een toegankelijke manier naar de vrijwilligers brengt en creatief aan de slag gaat om de participatie en inspraak te verhogen van àlle jongeren. 

Secretaris zijn komt ook met een extra verantwoordelijkheid. Naast de creatieve en heldere communicatie zijn er ook enkele verwachtingen vanuit de VZW wetgeving. Jij houdt binnen de bestuurswerking de statuten in het oog en volgt aanpassingen op tot aan het neerleggen bij de griffie. 

Uiteraard gooien we je niet voor de leeuwen. Je start vanuit een inwerktraject waarbij de huidige secretaris je op weg helpt. We bieden hierbij coaching en opleidingen waar je dit nodig acht. Daarnaast werk je nauw samen met je medebestuurders en met de algemeen coördinator. Weet je even niet hoe te starten? Dan trek je aan hun mouw.

Als secretaris ben je gestructureerd en daadkrachtig

 • Je waakt op de verslagen van bestuursvergaderingen en de algemene vergadering
 • Je bewaakt een correcte toepassing van de statuten

Als communicator breng je het beleid op een creatieve en participatieve manier naar buiten

 • Je nodigt de leden uit voor onze algemene vergadering
 • Je creëert inspraak en participatie mogelijkheden voor de vrijwilligers van WJNH en haar verenigingen. 
 • Je brengt nieuwe beslissingen op een creatieve en jeugdige manier naar buiten

Verwacht profiel

 • Je bent minstens 18 jaar oud 
 • Je kan vlot de essentie van vergaderingen noteren
 • Je hebt voeling met de LGBT-jongerencultuur
 • Je wilt je af en toe wil verplaatsen in Vlaanderen. (Je krijgt een onkostenvergoeding voor verplaatsingen.)
 • Je houdt van een inhoudelijke uitdaging en vindt het fijn om met anderen in gesprek te gaan hierover. 
 • Je kan vertrouwelijk omgaan met informatie 
 • Je bent een teamplayer
Representativiteit:

We vinden het als bestuur van Wel Jong Niet Hetero van groot belang dan het bestuur een vertegenwoordiging is van de jongeren waar WJNH zich toe inzet. Daarom streven we volgende quota na in het bestuur van 2021:

 • 2 of 3 - cis vrouwen
 • 3 - Non binaire personen
 • 3 - Trans personen
 • 3 BI- POC (1 of 2 POC, 1 of 2 BPOC)
 • 2 of 3 - cis mannen
 • 1 of 2 - Intersekse personen

Benoeming

De Algemene Vergadering (AV) beslist over de benoeming van bestuurders uit alle kandidaat-bestuurders op de AV in maart 2021.  Het bestuur beslist welke benoemde bestuurder de functie van secretaris opneemt. Je kan je kandidaat stellen door een mail te sturen met een korte motivatie naar AV@weljongniethetero.be. Aan kandidaat-bestuurders wordt aangeraden voordien een bestuursvergadering bij te wonen.

Vragen? Bijwonen bestuursvergadering? Jezelf kandidaat stellen?
Voor een volledige functiebeschrijving of met vragen kan je contact opnemen met de coördinator Sander via sander.cornelis@weljongniethetero.be

Om een bestuursvergadering bij te wonen kan je contact opnemen met voorzitter Andries via voorzitter@weljongniethetero.be.