Scholenwerking verantwoordelijke

07-03-2017

Jij bent de trekker van het luik scholenwerking. Dit luik staat in voor vorming gender in scholen en jeugdbewegingen. Als trekker onderhoud je de contacten met de scholen (boekingen, facturatie, vragen, ...) Je bent het aanspreekpunt voor vrijwilligers en zorgt ervoor dat ze geïnformeerd zijn. Je maakt deel uit van de stuurgroep, stuurorgaan Enig Verschil. Deze komt maandelijks samen.

Je werkt vooral in provincie Antwerpen, de stuurgroep komt samen in het Roze Huis Antwerpen