Jaarbestuurder (alle genderidentiteiten) vrijwilliger

15-02-2021

(ENG)

Hey you!

 

Wel Jong Niet Hetero, the Flemish LGBTQ+ association, is looking for motivated candidates (18-29 years old) to support our Board of Directors. Do you dream of leaving your mark on the LGBTQ+ community? Do you love collaborating with people and achieving results and solutions? Then Wel Jong Niet Hetero is the place to be. As a member of the Board, you’ll discuss the policy of WJNH and its future. You’ll tackle problems and you’ll get to see the bigger picture. Together, we can go the extra mile! The following vacancy is written in Dutch. If you prefer an English vacancy or want to discuss it with one of the board members. Please contact andries.hofman@weljongniethetero.be 

Beschrijving van het takenpakket:

Het mandaat van jaarbestuurder bestaat enerzijds uit ‘bestuurswerk’ maar bovenal projectwerk. Verwacht je aan een jaar vol hands-on actie, waarbij jij mee veranderingen en groei van onze organisatie kan creëren. Even verduidelijken:

Als jaarbestuurder werk je 1 jaar actief aan het huidige jaarplan. Je bent samen met je medebestuurders verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van WJNH en je bouwt mee aan de toekomst van onze organisatie. Je werkt nauw samen met een stafmedewerker en vrijwilligers aan één specifiek project en bent daarnaast samen met je medebestuurders verantwoordelijk voor belangrijke beslissingen in het dagelijkse werk. 

Je krijgt hierbij de kans om te groeien in je talenten door middel van vorming en coaching. Hierbij leg je een focus op het jaarplan waarin jij één of meerdere projecten zal ondersteunen. Maar bovenal ben jij onderdeel van een dynamisch team dat je jaar een boost geeft op zowel inhoudelijk, proces/projectmatig en vriendschappelijk vlak. 

Project: 

Samen met een stafmedewerker zet jij je in om één projectlijn uit te werken en uit te voeren. In 2021 kan je kiezen uit volgende projecten: 

 • Sport
 • Welzijn
 • Paars
 • Intersectionaliteit
 • Non-binariteit en Intersekse
 • Groepen en teams

Meer uitleg over deze specifieke projecten vind je onderaan de vacature. 

Dagelijkse werking: 

Het bestuur bestaat uit jaarbestuurders en het dagelijks bestuur. Samen beslissen zij over de stappen die WJNH zet doorheen het jaar, bijvoorbeeld aankopen van nieuwe materialen, intekenen op subsidies, het ondersteunen van de staf etc. Het Dagelijks bestuur denkt hier over na, maakt voorstellen en zal dit op de bestuursvergaderingen aanbrengen. Zo moet jij als jaarbestuurder je niet bezig houden met alle diepgaande denkprocessen en heb je tijd en ruimte voor je eigen project. 

Verwacht profiel

 • Je bent minstens 18 jaar oud 
 • Je hebt voeling met de LGBT-jongerencultuur
 • Je wilt je af en toe verplaatsen in Vlaanderen. (Je krijgt een onkostenvergoeding voor verplaatsingen.)
 • Je houdt van een inhoudelijke uitdaging en vindt het fijn om met anderen in gesprek te gaan hierover. 
 • Je kan vertrouwelijk omgaan met informatie 
 • Je bent een teamplayer

Wat hebben wij te bieden? 

No worries, je wordt niet zomaar voor de leeuwen gegooid. Je start vanuit een inwerktraject. De staf en medebestuurders ondersteunen je tijdens je engagement om zo vlot mogelijk te kunnen starten. We zullen samen met jou op zoek gaan naar je bestuurstalenten en bieden vorming en coaching aan. Je krijgt de kans om één of meerdere specifieke thema’s je eigen te maken en hier expertise in op te bouwen. Vanuit deze positie bouw je mee aan de toekomst van WJNH als sterke en inclusieve  jongerenorganisatie. 

Representativiteit:

We vinden het als bestuur van Wel Jong Niet Hetero van groot belang dan het bestuur een vertegenwoordiging is van de jongeren waar WJNH zich toe inzet. Daarom streven we volgende quota na in het bestuur van 2021:

 • 2 of 3 - cis vrouwen
 • 3 - Non binaire personen
 • 3 - Trans personen
 • 3 BI- POC (1 of 2 POC, 1 of 2 BPOC)
 • 2 of 3 - cis mannen
 • 1 of 2 - Intersekse personen

Benoeming

De Algemene Vergadering (AV) beslist over de benoeming van bestuurders uit alle kandidaat-bestuurders op de AV in maart 2021. Je kan je kandidaat stellen door een mail te sturen met een korte motivatie naar AV@weljongniethetero.be. Aan kandidaat-bestuurders wordt aangeraden voordien een bestuursvergadering bij te wonen.

Vragen? Bijwonen bestuursvergadering? Jezelf kandidaat stellen?
Voor een volledige functiebeschrijving, met vragen of het bijwonen van een bestuursvergadering kan je contact opnemen met voorzitter Andries via voorzitter@weljongniethetero.be


Projecten

Sport

Vanaf januari 2022 zal WJNH een eigen werking rond sport hebben. Deze bestaat uit eigen sportieve activiteiten en een sportkamp maar ook gaan we de problemen aankaarten die LGBTI+ jongeren ervaren in hun sport via campagnes en lobbywerk. Om ervoor te zorgen dat we helemaal klaar zijn om te starten in januari zal in 2021 nagedacht worden hoe dit sportluik er uit moet zien. We starten samen een vrijwilligersgroep op, denken de eerste voorbereidingen uit en gaan op zoek naar middelen om deze werking te starten. Jij krijgt de kans om te groeien en bij te leren over fundraising, projectmatig werken en je wordt vooral ondergedompeld in een sportieve uitdaging! Als jaarbestuurder sport werk je nauw samen met stafmedewerker Arlena om de werking op te bouwen.

Welzijn

Vanaf januari 2022 zal WJNH een eigen werking rond welzijn hebben. Hierbij leggen we de focus op het versterken van LGBT+ jongeren tegen integriteitsschendingen maar gaan we ook het probleem zelf aanpakken. We gaan het gesprek aan met bestaande organisaties en meldpunten om de instroom van meldingen te vergemakkelijken, begeleiden jongeren die in aanraking kwamen met integriteitsschendingen en gaan op de tafel kloppen waar nodig. Deze werking is geheel nieuw en vraagt om middelen, structuur en een geëngageerd vrijwilligersteam om mee hun schouders onder het geheel te zetten. Als jaarbestuurder welzijn werk je nauw samen met stafmedewerker Dries om de werking op te bouwen. 

Paars

De Paarscampagne is de laatste jaren sterk gegroeid tot een vaste waarde in vele scholen. Ontstaan en opgebouwd vanuit vrijwillig engagement is dit een knap staaltje bottom up werking. Het project is zo groot geworden dat professionele ondersteuning nodig is. Daarom zal WJNH vanaf 2022 dit project coördineren. Om ervoor te zorgen dat onze organisatie helemaal klaar staat met materiaal, kennis, vrijwilligers en een duidelijke werkstructuur zullen we dit jaar alvast opstarten. Als jaarbestuurder Paars werk je nauw samen met stafmedewerker Dries om de werking op te bouwen. 

Intersectionaliteit

Van 2018 - 2020 kreeg WJNH de projectmiddelen om een nieuwe werking ‘Jabari’ te ondersteunen. Vanuit dit project, dat nog steeds onafhankelijk blijft bestaan, heeft onze organisatie veel geleerd. Maar we hebben nog veel werk te verrichten. Vanaf 2021 willen we daarom gericht acties opzetten binnen onze eigen vereniging om diversiteit en intersectionaliteit een plaats te geven. De jaarbestuurder intersectionaliteit bouwt bruggen met jongeren en organisaties op andere kruispunten dan de onze en gaat aan de slag met vraagstukken om zowel onze organisatie inclusiever te maken, alsook uit te reiken naar LGBT+ jongeren die geen toegang vinden tot WJNH. De jaarbestuurder intersectionaliteit werkt nauw samen met coördinator Sander. 

Non binariteit / intersekse

Vanaf 2021 willen we bij WJNH actief de handen in elkaar slaan om een veilige plaats te zijn voor non binaire en intersekse jongeren. Ad hoc werd hier de voorbije jaren al aan gewerkt, maar nu is het tijd om structureel aan de slag te gaan. De jaarbestuurder non binariteit en intersekse gaat samen met onze medewerkers Joppe en Inke aan de slag om een werking op te starten waar deze jongeren nood aan hebben en zich goed bij voelen. Daarnaast ben je ook de kritische stem wanneer structuren binnen onze vereniging de toegang of veiligheid voor non binaire of intersekse personen in gedrang brengen. 

Groepen en teams

 

De lokale groepen en nationale team zijn nog steeds sterke fundamenten binnen onze vereniging. Om de band sterk te houden tussen het bestuur en hen zal een jaarbestuurder zich inzetten om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van de groepen en teams. Het is je taak om regelmatig naar hen uit te reiken en het bestuur aandachtig te maken op de belangen die groepen en teams hebben bij bepaalde denkoefeningen. Ook spoor je het gehele bestuur aan om deel te nemen aan activiteiten en samenkomsten die georganiseerd worden doorheen het hele Vlaamse en Brusselse LGBT+ land.