Dagelijks bestuurder - alle genderidentiteiten (vrijwillig)

15-02-2021

(ENG)
Hey you!

 

Wel Jong Niet Hetero, the Flemish LGBTQ+ association, is looking for motivated candidates (18-29 years old) to support our Board of Directors. Do you dream of leaving your mark on the LGBTQ+ community? Do you love collaborating with people and achieving results and solutions? Then Wel Jong Niet Hetero is the place to be. As a member of the Board, you’ll discuss the policy of WJNH and its future. You’ll tackle problems and you’ll get to see the bigger picture. Together, we can go the extra mile! The following vacancy is written in Dutch. If you prefer an English vacancy or want to discuss it with one of the board members. Please contact andries.hofman@weljongniethetero.be 

Beschrijving van het takenpakket
Als bestuurder van het dagelijks bestuur engageer jij je voor 1 of 2 jaar. Hierbij heb je een verhoogde focus op de specifieke VZW werking. Denk hierbij aan het ondersteunen van de staf, de financiën en het opvolgen van het beleid tav de overheden. Daarnaast werk je mee aan het uitdenken van fundraising samen met je mede dagelijks bestuurders. 

Daarnaast ben je ook een sterke teamplayer voor je collega vrijwilligers van het jaarbestuur. Zij nemen projectmatig enkele thema’s vast en zijn je sparringpartner wanneer het gaat over beleidsvraagstukken.

Je krijgt hierbij de kans om te groeien in je talenten door middel van vorming en coaching. In samenspraak kan je expertise opbouwen in één specifiek thema zoals personeel, financiën of vzw wetgeving. Maar bovenal ben jij onderdeel van een dynamisch team dat je jaar een boost geeft op zowel inhoudelijk, proces/projectmatig en vriendschappelijk vlak. 

Dagelijkse werking: 

Het bestuur bestaat uit jaarbestuurders en het dagelijks bestuur. Samen beslissen zij over de stappen die WJNH zet doorheen het jaar, bijvoorbeeld aankopen van nieuwe materialen, intekenen op subsidies, het ondersteunen van de staf etc. Het Dagelijks bestuur denkt hierover na, maakt voorstellen en zal dit op de bestuursvergaderingen aanbrengen.

Je staat paraat wanneer crisis vraagstukken zich voordoen, bijvoorbeeld een plotse quarantaine, een heftige gebeurtenis in de media, en denkt samen met je mede bestuurders een plan van aanpak uit.


Verwacht profiel

 • Je bent minstens 18 jaar oud 
 • Je hebt voeling met de LGBT-jongerencultuur
 • Je wilt je af en toe verplaatsen in Vlaanderen. (Je krijgt een onkostenvergoeding voor verplaatsingen.)
 • Je houdt van een inhoudelijke uitdaging en vindt het fijn om met anderen in gesprek te gaan hierover. 
 • Je kan vertrouwelijk omgaan met informatie 
 • Je bent een teamplayer
 • Je bent vlot bereikbaar en kan knopen doorhakken in functie van de visie van WJNH

Wat hebben wij te bieden? 

No worries, je wordt niet zomaar voor de leeuwen gegooid. Je start vanuit een inwerktraject. De staf en medebestuurders ondersteunen je tijdens je engagement om zo vlot mogelijk te kunnen starten. We zullen samen met jou op zoek gaan naar je bestuurstalenten en bieden vorming en coaching aan. Je zal je kunnen verdiepen in de dagelijkse werking van WJNH en op die manier een nauwe band opbouwen met je medebestuurders en de staf. Vanuit deze positie bouw je mee aan de toekomst van WJNH als sterke en inclusieve  jongerenorganisatie. 

Representativiteit:

We vinden het als bestuur van Wel Jong Niet Hetero van groot belang dan het bestuur een vertegenwoordiging is van de jongeren waar WJNH zich toe inzet. Daarom streven we volgende quota na in het bestuur van 2021:

 • 2 of 3 - cis vrouwen
 • 3 - Non binaire personen
 • 3 - Trans personen
 • 3 BI- POC (1 of 2 POC, 1 of 2 BPOC)
 • 2 of 3 - cis mannen
 • 1 of 2 - Intersekse personen

Benoeming

De Algemene Vergadering (AV) beslist over de benoeming van bestuurders uit alle kandidaat-bestuurders op de AV in maart 2021. Je kan je kandidaat stellen door een mail te sturen naar AV@weljongniethetero.be. Aan kandidaat-bestuurders wordt aangeraden voordien een bestuursvergadering bij te wonen.

Vragen?Bijwonen bestuursvergadering? Jezelf kandidaat stellen?
Voor een volledige functiebeschrijving, met vragen of het bijwonen van een bestuursvergadering kan je contact opnemen met voorzitter Andries via voorzitter@weljongniethetero.be