Coördinatoren Team Vormingen in het Jeugdwerk

22-02-2019

Waarom zoekt Wel Jong Niet Hetero coördinatoren?

Wel Jong Niet Hetero wil dat alle jongeren hun genderidentiteit, -expressie en seksuele oriëntatie in alle vrijheid kan beleven. Onze collega-jeugdorganisaties zijn daarin een belangrijke partner. Zij zijn een plek waar veel jongeren hun eerste stappen zetten in hun gender- en seksualiteitsontdekking. Via vormingen en tools voor andere jeugdorganisaties (zoals Scouts, Chiro, KLJ…), willen we jongeren in andere jeugdorganisaties helpen in een veilige plek terecht te komen.

 

Wat doe je als coördinator?

 • Je zet zelf mee het beleid uit van het “Team Vormingen in het Jeugdwerk”: je beslist mee welke vormingen en welke tools we moeten en willen uitwerken
 • Je communiceert rechtstreeks met een staflid van WJNH
 • Je vormt een sterk team met je vrijwilligers
 • Je begeleidt het team in het ontwikkelen van vormingen en tools
 • Je bewaakt de fasering van de projecten
 • Je bent aanspreekpunt het team, zowel intern als extern
 • Je leidt vergaderingen en denkt actief mee

 

Wat verwachten we van jou als coördinator?

Samenwerken

 • Je bent je bewust van de omvang van het team en hebt oog voor iedere betrokken partij
 • Je werkt goed samen in het team maar kan ook individueel enkele taken op je nemen
 • Je neemt een waarderende en feedback gerichte houding aan naar je teamgenoten
 • Je neemt een coachende houding aan tav het team

Communicator

 • Sterke/duidelijke schriftelijke en mondelinge communicatie
 • Je communiceert conclusies transparant naar de buitenwereld en betrokken actoren.
 • Je neemt een positieve en constructieve houding aan, ook wanneer het even pittig wordt
 • Je communiceert rechtstreeks met verantwoordelijke staflid en durft ook aangeven wanneer je even het bos door de bomen niet meer ziet. 

Out of the box

 • Je durft buiten de lijntjes kleuren en nieuwe ideeën te ontdekken
 • Je moet géén specifieke voorkennis hebben, maar wel veel goesting om bij te leren.

 

Hoe werkt coördinator-zijn praktisch?

We zijn nog maar net begonnen bij de start van dit nieuwe Team. Puk (vrijwilliger) en Dries (personeelslid) willen het nu verder opbouwen. Hoe we werken en wat we precies gaan doen, ligt dus nog helemaal open. Het ligt wel al vast dat we vormingen willen aanbieden. Dries nodigt jullie na jullie aanmelding uit om samen te komen via een Doodle om de eerste lijnen uit te tekenen.

 

Wat haal ik hieruit?

 • Via vorming word je expert in de LGBT-community en wat jongeren nodig hebben
 • Je komt terecht in een aangenaam, enthousiast team waar je nieuwe mensen leert kennen
 • Je vult je tijd in men een project dat impact heeft voor LGBT-jongeren binnen het jeugdwerk
 • Je maakt kennis met de bredere holebi- en transcommunity en andere mensen binnen Wel Jong Niet Hetero via fundagen en -weekends
 • Het personeel staat steeds voor je klaar voor individuele ondersteuning
 • Je hebt recht op een onkostenvergoeding en bent door ons verzekerd

 

Ja, ik wil!

Is je interesse geprikkeld? Puilt de motivatie uit je lijf? Of heb je ergens nog vragen bij?

Contacteer dan vlug dries.desmet@weljongniethetero.be of vul het formulier in: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPb3rWjpZknIMWby_7gLPaDOlcRkQ48mEP-B00c8MObRhWig/viewform!