Algemeen coördinator (m/v/x)

09-08-2017

Globale omschrijving functie:

 Coördineren van de werking 

 • Je leidt de dagelijkse werking en verzekert daarbij een continu en optimaal verloop.
 • Je zorgt voor kwaliteit, onderzoek en evaluaties om de organisatie bij de pinken te houden en uit te bouwen. 
 •  Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse financiën. 
 • Je zorgt voor de goede orde en continuïteit van de dienstverlening, zowel inhoudelijk als materieel. 
 •  Je volgt de uurroosters en planning van de beroepskrachten op en biedt hen de nodige structuur met oog voor proces en ruimte voor controle en evaluatie.

Opmaken, opvolgen en rapporteren van het beleid 

 •  Je schrijft het jaarlijks voortgangsrapport. 
 • Je zorgt (samen met vrijwilligers en stafmedewerkers) voor de uitvoering van de beheersovereenkomst via participatie en een resultaatgerichte aanpak. 
 •  Je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming en het uitschrijven van de beleidsnota in samenwerking met de Raad van Bestuur en staf. 

Aansturen, coachen en evalueren van de staf 

 • Je bewaakt het functioneren van je professioneel team en coacht hen in kwaliteitsvolle output. 
 • Je begeleidt stagiairs.

Spilfiguur zijn tussen het bestuur, de staf en het expertisecentrum 

 • Je volgt diverse teams, projectteams en adviescommissies op, je bent daarbij een brugfiguur en bewaakt de doorstroom van informatie en rapporteert waar nodig. 
 • Je stuurt het team van beroepskrachten aan via stafoverleg, coaching, planning en leertrajecten. 
 •   Je maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur en adviseert de Raad van Bestuur. 

Netwerken en toelages

 • Je zoekt sponsor- en subsidiemogelijkheden waardoor WJNH ook projectmatig kan werken en schrijft de sponsor- en subsidiedossiers uit. 
 • Je onderhoudt de relaties binnen het netwerk van WJNH in functie van de werking of mogelijke financieringsbronnen.  
 • Je bent geregeld aanwezig op WJNH-activiteiten zoals kampen, deelwerkingen, Belgian Pride… 

 

Verwacht profiel:

Opleiding en kennis:

 • Je hebt een hogere sociale opleiding op zak of hebt gelijkwaardige kennis door ervaring.
 • Je hebt ervaring met leidinggeven en algemeen management.
 • Je hebt voeling met de jongerencultuur en hebt kennis van het jeugdwerk.
 • Je hebt relevante computerkennis (Word, PowerPoint, Excel, internet) en bent mee in de moderne media.

Competenties:

 • Je hebt een getraind oog in het toezien op voortgang.
 • Je kan verbindend communiceren.
 • Je kan beleid en visie uitdragen, maken en inspireren. 
 • Je hebt financieel inzicht en kan budgetten beheren. 
 • Je hebt oog voor zelfmanagement. 
 • Je kan coachend leiding geven aan een professioneel team en participatief leiderschap is je niet vreemd.
 • Je bent je bewust van je signaalfunctie ten aanzien van beleid en belangenbehartiging.
 • Je kan problemen analyseren en oplossen
 • Je kan sociaal agogisch handelen
 • Je hebt kennis van de werking van een vzw. Ervaring hebben met het opstellen van beleidsplannen en het aanvragen van subsidies is een pluspunt.
 • Je kan strategisch en doelgericht denken en handelen: op zowel actieniveau als lange termijn.
 • Je bent vaardig in mondelinge en schriftelijke communicatie.
 • Je bent bedreven in onderhandeltechnieken en conflictbeheersing.
 • Je kan omgaan met hoge werkdruk en stresssituaties.
 • Je kan prioriteiten stellen, werkt gestructureerd en kan toezien op het naleven van gemaakte afspraken.

Persoonlijkheid:

 • Je bent een inspirerende en integere persoonlijkheid met charisma.
 • Je bent open minded en pluralistisch ingesteld.
 • Je kan jongeren inspireren en doen bewegen.
 • Je hebt gevoel voor humor en een dosis relativeringsvermogen.
 • Je bent een flexibele (in tijd/houding) duizendpoot vol energie.
 • Je bent bereid tot  regelmatig avond- en weekendwerk.

 

 Wel jong niet hetero biedt:

 • Contract onbepaalde duur.
 • Verloning naar functie volgens de officiële barema's van de socio-culturele sector (PC 329.01);
 • Extra vakantiedagen, maaltijdcheques en fietsvergoeding;
 • Een fijne, open werksfeer bij een jonge, dynamische en sterk groeiende landelijke jeugdorganisatie;
 • Een uitdagende en verantwoordelijke functie in een mooie, dynamische organisatie met veel zelfstandigheid.
 • De kans om op verschillende domeinen (personeelsbeleid, financiën, projectwerking, ondernemerschap en nog veel meer) te groeien.

 

 Praktisch:

 • Je standplaats is het landelijk secretariaat van WJNH, Kammerstraat 22 in Gent. 
 • Avond- en weekendwerk zijn voorzien en worden gecompenseerd.

 

Interesse?

Mail je kandidatuur (motivatiebrief en C.V.) en jouw invulling van onderstaande opdrachten uiterlijk 7/09/2017 naar job@weljongniethetero.be. Sollicitaties per post worden niet aanvaard. Uiterst op 15/09/2017 wordt beslist welke kandidaten worden uitgenodigd op gesprek. Deze gesprekken vinden plaats vanaf 18u00 op 18 en 19 september 2017.

 

Opdrachten

Na het indienen van de beleidsnota blijkt dat de toegekende subsidies onder verwachtingen liggen. Er dreigen zo onvoldoende middelen te zijn om de werking van WJNH voort te zetten zoals uitgestippeld. Wat is jouw strategie om hier antwoord aan te bieden?

 Het is jouw taak om te waken over het takenpakket en de jaarplanning van het personeel. Je merkt dat één personeelslid regelmatig moeite heeft om een afgesproken planning te halen. Je zit elke maand samen om te overlopen, te herplannen en te zoeken naar oplossingen. Toch blijft het een gegeven dat deze aanpak niet werkt. Hoe pak jij dit aan?

Beschrijf op maximum 1 A4 hoe jij beide problemen gaat aanpakken.

WJNH biedt gelijke kansen aan alle sollicitanten, ongeacht genderidentiteit, leeftijd, origine of al dan niet beperking. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden.