Wel Jong Niet Hetero zoekt: personeelsverantwoordelijke vrijwilliger

23-10-2017

  Wel Jong Niet Hetero is als samenwerkingsverband dé deskundige partner op het terrein van seksuele en genderdiversiteit bij jongeren tot en met 30 jaar, met als doel dat iedere jongere in Vlaanderen en Brussel de eigen genderidentiteit, genderexpressie en seksuele oriëntatie in allevrijheid kan beleven.


  Globale omschrijving functie:

  • Je staat samen met de coördinator in voor de opvolging, beheren en de toepassing van het personeelsbeleid van WJNH. 

  • Je voert jaarlijks een functionering- en evaluatiegesprek met de coördinator. Je ondersteunt de coördinator bij het voeren van deze gesprekken met de stafmedewerkers.

  • Bij aanwerving van een nieuwe stafmedewerker volg je de volledige selectieprocedure op: de voorbereiding, de sollicitatiegesprekken en het afhandelen van de nodige administratieve formaliteiten.

  • Je ziet toe op de correcte uitvoering van de arbeidsovereenkomsten.

  • Je onderhoudt de contacten met het sociaal secretariaat en staat in voor een tijdige betaling van het loon en de bijhorende administratie.

  • Je vervult alle noodzakelijke taken in functie van de sociale maribel en de personeelsbegroting.

  • Je staat open voor impulsen en nieuwe ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de organisatie, en speelt erop in indien nodig.

  • Je hebt een kritische houding tegenover de organisatie en haar structuur, en stelt verbeteringen voor wanneer dat kan.

  • Je bent aanwezig op en lid van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergaderingen.

  • Je schrijft mee aan het jaarlijks voortgangsrapport in het kader van personeel.

  • Je bent het aanspreekpunt betreffende sociaaljuridische vragen van staf.

   

  Verwacht profiel:

  1. Algemeen

  • Je bent minstens 18 jaar en wil je als vrijwilliger engageren.
  • Je hebt voeling met de leefwereld van jongeren (14 – 30 jaar).
  • Je hebt voeling met de LGBTQ+  thematiek.
  • Je bent bereid om een deel van je vrije tijd te investeren in het team waaraan je actief deelneemt.
  • Je hebt een enthousiaste en open houding. 
  • Je kan eerlijk én constructief communiceren: signaleren van problemen, meningsverschillen, wijzigingen in engagement, ... 
  • Je voert de taken waarvoor je je engageert zo goed mogelijk uit.
  • Je bent goed bereikbaar via GSM en/of e-mail.

  2. Kennis

  • Je beschikt over een grote dosis mensenkennis. 
  • Je hebt bij voorkeur ervaring met werving en selectie van personeelsleden.
  • Je bent goed op de hoogte van de structuur en werking van de organisatie, of je bent bereid hier aan te werken.
  • Je hebt (basis)kennis van arbeidsrecht of weet de nodige informatie op te zoeken.

   

  3. Competenties

  • Je hebt interesse in human resources.
  • Je bent contactvaardig. Je kan goed en rustig luisteren zonder vooroordelen én zonder het gesprek te sturen.
  • Je communiceert open en respectvol.
  • Je kan zelfstandig én in team werken.
  • Je kan, als het moet, knopen doorhakken en beslissingen nemen.
  • Je werkt positief en doelgericht mee op vergaderingen.
  • Je kan discreet met vertrouwelijke informatie omgaan.
  • Je kan een visie (die van jou of de Raad van Bestuur) verwoorden en uitdragen naar anderen.

   

  4. Wij vragen

  • Je gaat een engagement aan als vrijwilliger van (in normale omstandigheden) minimaal 2 jaar.
  • Je staat achter de visie van WJNH en draagt deze ook uit. 
  • Je bent loyaal aan de organisatie, haar vrijwilligers en stafmedewerkers.
  • Je bent bereid om je indien nodig (tegen onkostenvergoeding) te verplaatsen in Vlaanderen.

   

  Wel Jong Niet Hetero biedt:

  • Je maakt kennis met een aangename omgeving waarin je nieuwe mensen kan leren kennen.
  • Je besteedt tijd zinvol met dingen die je écht boeien. 
  • Je krijgt de mogelijkheid om (intern) vorming te volgen.
  • Je krijgt de mogelijkheid om ervaring op te doen met het oog op (een later) beroepsleven.
  • Je bent verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. 
  • Je hebt recht op een onkostenvergoeding. 
  • Je kan gebruik maken van  gratis teambuildingsmomenten per jaar. 
  • Een grote zelfstandigheid bij het uitvoeren van je taak. 
  • Je wordt geholpen in het uitvoeren van je taken door middel van draaiboeken, ervaren vrijwilligers en personeelsleden.

   

  Interesse?

  Stuur een mailtje naar job@weljongniethetero.be