Word crewlid bij Youth 4 Equality!

15-10-2019

Youth 4 Equality is de gezamenlijke boodschap van de Belgische LGBTQI+ jongeren de Pride. Het is het fantastische resultaat van een samenwerking tussen Wel Jong Niet Hetero (Vlaanderen en Brussel), Les Cheff (Wallonië), Alter Visio (Brussel) en IGLYO (Internationaal), samen met meer dan 20 lokale LGBTQI+ jongerengroepen vanuit elke hoek van België!

 

Allen samen nemen we deel aan de Belgian Pride (23 mei 2020) en Antwerp Pride (8 augustus 2020) en vieren we diversiteit met een grote Pride Truck. We brengen een boodschap van liefde en gelijkheid, en komen op tegen discriminatie van gender en seksuele diversiteit. 

English version below!

 

TAKENPAKKET

 • Je werkt binnen Wel Jong Niet Hetero mee aan de organisatie van Youth 4 Equality, samen met de andere crewleden.
 • Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor deeltaken: je bereidt ze voor en werkt ze uit.
 • Je werkt mee aan de jaarlijkse deelname aan de Belgian Pride, op 23 mei 2020.
 • En/of je werkt mee aan de jaarlijkse deelname aan de Antwerp Pride, op 8 augustus 2020.
 • Je werkt mee aan de (online) promotie van Youth 4 Equality.
 • Je neemt actief deel aan de vergaderingen van Youth 4 Equality.
 • Je springt bij waar nodig binnen Youth 4 Equality.

    Tijdsbesteding:

 • Algemene werking: +/- 7 uren per maand (vergadering + uitvoering takenpakket)
 • Belgian Pride: 1 volledige dag
 • Antwerp Pride: 1 volledige dag

 

WIJ BIEDEN

 

 • Je komt terecht in een aangenaam en enthousiast team.
 • Je maakt kennis met andere organisaties: lokale groepen en nationale teams van WJNH, les CHEFF, Alter Visio, IGLYO, Belgian Pride, Antwerp Pride, en vele anderen.
 • Je besteedt je tijd zinvol met dingen die je écht boeien: activisme, social media, techniek, eventmanagement, communicatie, grafisch werk, creativiteit, media, netwerking,... het kan allemaal!
 • Je krijgt de mogelijkheid om vorming te volgen: attestencursus, seksuele en genderdiversiteit, projectmanagement,...
 • Je krijgt de mogelijkheid om door te groeien binnen Wel Jong Niet Hetero.
 • Je krijgt de mogelijkheid om ervaring op te doen met het oog op (een later) beroepsleven.
 • Je bent verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.
 • Je hebt recht op een onkostenvergoeding.
 • Je kan gebruik maken van de gratis teambuildingsmomenten binnen Wel Jong Niet Hetero.
 • Je wordt geholpen in het uitvoeren van je taken door middel van draaiboeken en ervaren vrijwilligers, en je kan daarnaast rekenen op ondersteuning vanuit de staf van Wel Jong Niet hetero.
 • Je krijgt een uitgebreide vrijwilligersgids met alle noodzakelijke informatie over de werking en structuur van de organisatie.
 • Youth 4 Equality en Wel Jong Niet Hetero gadgets & merchandise.

 

PRAKTISCH

 • Eerste Crew Meeting: Dinsdag 29 oktober 2019 van 18u30 tot 21u in het Rainbowhouse (Kolenmarkt 42, 1000 Brussel). 
 •  
 • Facebookgroep: Youth4Equality @ Belgian Pride --> Zoek ons!

 

CONTACT

Interesse? Mail  arlena.darragas@weljongniethetero.be  !

 

Meer info: www.facebook.be/Youth4Equality en www.youth4equality.be

-----------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH VERSION

 

Youth 4 Equality is the common message representing the Belgian LGBTQI Youth community. It is the wonderful result of a collaboration between Wel Jong Niet Hetero (Flanders), Les CHEFF (Wallonia),  Alter Visio (Brussels) and IGLYO (International) together with more than 20 local LGBTQI+ youth groups from every corner in Belgium!

 

 

 

Together, we'll be touring the Brussels Pride (23 may 2020) and Antwerp Pride (8 August 2020) with our Pride Truck, celebrating diversity. We bring a message of love and equality, and take a stand against discrimination based upon gender or sexual orientation.

 

TASKS

 

 • Within Wel Jong Niet Hetero you help organising Youth 4 Equality, together with the other crew members.
 • You have the final responsibility for partial tasks: you prepare them and develops them.
 •  
 • You participate at the Belgian Pride with Youth 4 Equality, on 23 May 2019.
 • You participate in the (online) promotion of Youth 4 Equality.
 • You actively participate in the Youth 4 Equality meetings.
 • You assist where necessary within Youth 4 Equality.

 

 

  TIME:

 • Organisation: +/- 7 hours/month (meeting + own tasks)
 • Belgian Pride: 1 full day
 • Antwerp Pride: 1 full day

WE OFFER

 • You will be a part of a very enthusiastic team.
 • You will get to know other organizations: local groups and other teams from WJNH, les CHEFF, Alter Visio, Iglyo, and many others.
 • You will spend your time meaningfully on things that really interest you: activism, social media, technology, event management, communication, graphic work, creativity, media, networking, ... everything is possible!
 • You can hand in costs you make for the project (train tickets, etc).

 

COMMUNICATION

 • First Crew Meeting: Dinsdag 29 October 2019 from 18h30 untill 21h at the Rainbowhouse (Kolenmarkt 42, 1000 Brussels). 
 • Facebookgroup: Youth4Equality @ Belgian Pride --> Find us or add ‘Arlena van WJNH’

 

CONTACT

Wanna join? Mail arlena.darragas@weljongniethetero.be 

 

More info: www.facebook.be/Youth4Equality en www.youth4equality.be