Wel Jong Niet Hetero werkt samen met minister Bart Somers en çavaria aan daadkrachtig beleid tegen anti-LGBT+ geweld

11-03-2021

Deze ochtend zat Sander Cornelis, de coördinator van Wel Jong Niet Hetero, rond de tafel met minister van Samenleven Bart Somers en Yves Aerts van Cavaria. Samen bespraken ze de nodige stappen die moeten leiden tot een effectiever, daadkrachtiger beleid tegen anti-LGBT+ geweld. Wel Jong Niet Hetero legde vier actiepunten op tafel, die samen met minister Somers en Yves Aerts verder werden uitgewerkt. 

Die actiepunten zien er als volgt uit:

 1. Toegankelijke meldpunten
  Om de aangiftebereidheid te vergroten, moeten de meldpunten toegankelijker, bekender en meer gecentraliseerd zijn. Daarbij moet aandacht zijn voor het zorgperspectief van de slachtoffers. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de middenveldorganisaties die slachtoffers kunnen toeleiden en ondersteunen.
 2. Safe spaces
  Om slachtoffers van seksuele intimidatie of geweld extra te ondersteunen, zal er onderzocht worden hoe virtuele en fysieke safe spaces kunnen worden opgericht, zodat slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen. 
 3. Klankbordgroep
  Er wordt een klankbordgroep opgericht met de verschillende LGBTQ+ organisaties. Deze klankbordgroep zal bekijken waar er nog verbeteringen en extra acties mogelijk zijn per beleidsdomein. 
 4. Dialoog met Wel Jong Niet Hetero
  Minister Somers gaat ook nog in gesprek met jongeren van Wel Jong Niet Hetero om te luisteren naar hun persoonlijke verhalen, ervaringen en beleidsaanbevelingen. 

 Sander reflecteert: 

"Ondanks de sterke emoties van afgelopen dagen ben ik erg tevreden met de eerste stap die werd gezet. De eisen die opgebouwd werden vanuit de stem van LGBT+ jongeren werden gehoord en erkend. Ik geloof sterk dat we samen met het beleid, LGBT+ organisaties én onze jongeren vooruit kunnen gaan richting een beleid dat anti-LGBT+ geweld op de juiste manier erkent, opvolgt en aanpakt.”

Bewogen dagen voor onze community

Het waren bewogen dagen voor onze community. Het verschrikkelijke nieuws van vorig weekend, de moord op David, sloeg in als een bom. Talrijke LGBT+ personen en organisaties hebben deze week ontzettend hard gewerkt, gepraat, geijverd en gedeeld om ervoor te zorgen dat anti-LGBT+ geweld als structureel probleem erkend en opgevolgd kan worden. 

We willen jullie, onze jongeren, bedanken die zo duidelijk en open communiceerden over hun angsten, kwaadheid en noden. We willen ook onze medewerkers bedanken die de laatste dagen hun uiterste best hebben gedaan om overeind te blijven en te werken aan échte, duurzame verandering. Als laatste bedanken we vanzelfsprekend ook de meer dan 16.000 mensen die onze petitie ondertekenden en zo een niet te negeren signaal hebben gegeven: er moet een daadkrachtiger, effectiever beleid komen tegen homofoob geweld en discriminatie. 

Nog een lange weg te gaan

De eerste stappen richting een effectiever beleid werden vandaag gezet, maar de weg is nog lang. Wij blijven ons inzetten om de daad ook bij het woord te voeren en te werken aan verbetering voor LGBT+ personen. 

Maar op dit moment willen we ook even vragen aan pers, media en brede maatschappij om personen en organisaties in onze community de ruimte te geven om te helen. De moord op David heeft veel mensen geraakt tot in het diepste van hun zijn. We willen vooral ook de familie en nabestaanden van David onze innige deelneming, liefde en warmte toesturen. Wat zij de afgelopen week te verwerken kregen, is bovenmenselijk. 

Draag zorg, voor jezelf en elkaar

Als laatste: draag de komende tijd extra zorg voor jezelf en de LGBT+ personen in je leven. Als je nood hebt aan een gesprek, kan je altijd terecht bij Wel Jong Niet Hetero of bij Lumi. Wij houden jullie hoe dan ook op de hoogte van ons werk, nogmaals bedankt voor alle steun en warmte de afgelopen dagen!