Waar kan je terecht met een probleem?

Coming out

Meldpunt discriminatie

 

Discriminatie omwille van de seksuele geaardheid is bij wet verboden sinds het parlement de antidiscriminatiewet heeft goedgekeurd. Wanneer een café-uitbater je niet wil binnenlaten of wanneer je een huurcontract misloopt omdat je homo, lesbisch, bi of transgender bent is er sprake van discriminatie.

De anti-discriminatiewet verbiedt ook discriminatie op basis van de huidige of toekomstige gezondheidssituatie. Dat wil zeggen dat mensen met hiv niet anders mogen behandeld worden enkel op basis van hun serostatus. Ontslag of uitsluiting van sollicitaties om die reden kunnen dus niet. Meer informatie rond wat discriminatie is en in welke gevallen je moet reageren kan je vinden op www.unia.be .

Holebi’s en transgenders die gediscrimineerd worden, kunnen bij verschillende instanties terecht

 

Telefonische & onlinehulp

 

Als je behoefte hebt aan een luisterend oor kan je met de volgende organisaties bellen of chatten: Lumi, tele-onthaal en de zelfmoordlijn. De gesprekken zijn vertrouwelijk en kunnen anoniem gebeuren. De telefoonnummers zijn gratis.

 

Lumi

Lumi is een onthaal- en infolijn waar je terecht kan met al je vragen over holebi's. Je kan er informatie vragen of jouw verhaal doen. Contact opnemen met Lumi kan:

  • Telefonisch op bepaalde tijdstippen op het gratis nummer 0800-99 533
  • Via chat op bepaalde tijdstippen op www.lumi.be
  • Via e-mail: vragen@lumi.be

 

Zelfmoordlijn1813

Plots ontdekken dat je lesbisch, bi, homo of transgender bent, is niet altijd even eenvoudig. Sommige ervaren weinig problemen, anderen zien helemaal geen uitweg meer. Factoren als depressiviteit, hopeloosheid, gebrek aan zelfvertrouwen krijgen dan vrijspel. 

Weet dan dat je bij de zelfmoordlijn iemand vindt die bereid is om jouw uiting van innerlijke pijn te beantwoorden. Bovendien krijg je er de mogelijkheid om vrijuit en in volle vertrouwen over jouw moeilijkheden en eventuele zelfmoordgedachten te praten met iemand die onbevooroordeeld luistert. Je kan de Zelfmoordlijn1813 bereiken:

  • Telefonisch: 24 uur op 24 bereikbaar op het gratis nummer 1813
  • Via chat op bepaalde tijdstippen op www.zelfmoord1813.be
  • Contact via e-mail is ook mogelijk via het online contactformulier

 

Tele-onthaal

Daar waar Lumi zich vooral leent voor 'holebi –en transgendergerelateerde zaken', kan je bij Tele-onthaal voor veel meer terecht. Indien je op de één of andere manier in de knoei zit met jezelf en je daar graag anoniem en in vol vertrouwen wil over praten kan je dus terecht bij Tele-onthaal:

  • Telefonisch: 24 uur op 24 bereikbaar op het gratis nummer 106  
  • Via chat op bepaalde tijdstippen www.tele-onthaal.be

 

Allochtone holebi’s en transgenders

 

Merhaba (“Welkom” in het Arabisch en Turks), is een beweging ontstaan uit vrouwen, mannen en transgenders met roots voornamelijk in de Maghreblanden, het Midden-Oosten, Turkije en Sub-Sahara Afrika die zich aangetrokken voelen tot mensen van dezelfde sekse en/of vragen hebben over hun seksualiteit of genderidentiteit.

Merhaba zet zich in voor het welzijn, de emancipatie, de maatschappelijke participatie en acceptatie van alle holebi’s en transgenders uit etnisch-culturele minderheden - ongeacht de leeftijd, nationaliteit, etnische achtergrond, geaardheid, geslacht, godsdienst, statuut, ...

Hiervoor organiseert men diverse onthaalmomenten en activiteiten. Daarnaast is men actief bezig met het informeren en sensibiliseren van de doelgroep en hun omgeving (ouders,…).

Meer informatie kan gevonden worden op de website www.merhaba.be.