Challenge the norm!

Normen

Zoals we daarnet al zeiden, voldoet het grootste deel van de mensen eigenlijk helemaal niet aan elke norm. Dat is de voorbije eeuw enkel versterkt door het fenomeen van superdiversiteit: mensen verschillen steeds meer van elkaar op verschillende vlakken en leven bovendien ook veel vaker samen in deze diversiteit. Concreet gaat het over verscheidenheid op vlak van religie, cultuur, huidskleur, sociale status, gender, oriëntatie, enzovoort. Het is bovendien zo dat mensen vaak op meer dan een manier van de norm verschillen (door bijvoorbeeld een donkere huidskleur te hebben en holebi te zijn). Rekening houden met deze manieren waarop mensen van elkaar verschillen, noemen we ‘kruispuntdenken’ of ‘intersectionaliteit’. Steeds meer mensen en organisaties beginnen deze manier van denken toe te passen, waardoor o.a. de heternorm steeds meer aan waarde verliezen. 

Een bijzondere vorm van normkritisch denken die bijzondere aandacht verdient en sterk verbonden is met de LGBT-gemeenschap, is de ‘queerbeweging’ (ook wel de ‘Q’ in ‘LGBTQ’). ‘Queer’ is in principe een parapluterm voor iedereen die niet heteroseksueel of cisgender (wanneer je geboortegeslacht overeenkomt met je gender) is. Daarnaast is het ook een vrij politiek getint woord: mensen noemen zichzelf ook ‘queer’ om aan te tonen dat ze het niet eens zijn met de heteronormatieve samenleving en politiek en gaan daartoe vaak over tot concrete acties zoals manifestaties. Bij hen komt kruispuntdenken vaak veel duidelijker naar voor dan in de rest van de LGBT-gemeenschap.