Wel Jong Niet Hetero Forumregels


Regels van het WJNH-Forum
Door je te registreren voor een gebruikersaccount op dit forum verklaar je je akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Wel Jong Niet Hetero kan deze gebruikersvoorwaarden aanpassen. In dat geval zal ze de gebruikers hiervan op de hoogte brengen. Bij overtreding van deze voorwaarden kan de gebruikersaccount van de overtreder tijdelijk of permanent beëindigd worden.

Gebruiksvoorwaarden van het Wel Jong Niet Hetero forum:
Laatst aangepast op 27 april 2012.

1. Algemeen

(1.1) Wel Jong Niet Hetero vzw onderhoudt op haar website een internetforum met als doelgroep holebi-jongeren. Het forum wordt geleid door beheerders en moderatoren (hierna 'de organisatie' genoemd).

(1.2) Anoniem geplaatste berichten worden enkel toegelaten als de aard van het bericht de anonimiteit verantwoordt.

(1.3) De gebruiker respecteert de leefwereld van jonge holebi's, ook wanneer hij of zij zelf niet tot deze groep behoort.

(1.4) De organisatie is niet aansprakelijk voor de meningsuitingen van de forumgebruikers. Elke meningsuiting blijft voor rekening van de gebruiker.

(1.5) Het Belgisch recht is van toepassing op het forum. (http://just.fgov.be)

(1.6) Deze voorwaarden dienen geïnterpreteerd te worden zoals ze zijn bedoeld.

(1.7) Deze regels zijn ook van toepassing op privéberichten (pb's) en de shoutbox.

(1.8) Wel Jong Niet Hetero kan geplaatste berichten opnemen in haar publicaties zonder voorafgaande toestemming, en met of zonder vermelding van de gebruikersnaam.

(1.9) De organisatie kan inactieve onderwerpen verwijderen of naar het archief verplaatsen. Onderwerpen zijn inactief wanneer er in de afgelopen twee maanden geen bericht in werd geplaatst.

(1.10) De oprechteid achter een account moet blijken uit de posts die er uit voorvloeien. Dit houdt bvb in dat het als oudere persoon niet toegelaten is om je voor te doen als tiener, dat het als vrouw niet toegelaten is je voor te doen als man (tenzij transgender), ..., kortom: dat het niet toegelaten is om bewust een fictief forumpersonage te creëren.

2. Berichten plaatsen

(2.1) Het forum is ingedeeld in verschillende hoofd- en nevencategorieën. De gebruiker plaatst nieuwe onderwerpen in de meest toepasselijke categorie.

(2.2) De gebruiker gedraagt zich respectvol ten opzichte van andere personen. Op geen enkele wijze laat de organisatie beledigingen, vernederingen, laster of bedreigingen toe.

(2.3) Discussies worden constructief gevoerd, met onderbouwde argumentatie en/of tegenargumentatie. De gebruiker respecteert het recht van elke andere gebruiker om in een discussie een andere mening te hebben.

(2.4) Het forum heeft als voertaal algemeen Nederlands. Gebruik van andere talen is enkel toegelaten wanneer dat relevant is. Anderstalige berichten (bv. een krantenartikel) dienen kort in het Nederlands worden samengevat. De gebruiker heeft aandacht voor een correct taalgebruik.

(2.5) Overmatig gebruik van smilies of hoofdletters in een bericht is niet toegelaten.

(2.6) Geplaatste berichten mogen de opmaak van het forum niet verstoren.

(2.7) Het ongevraagd versturen van privéberichten (spam) is niet toegelaten, net als het plaatsen van een groot aantal berichten na mekaar (flooding).

3. Niet toegelaten onderwerpen en berichten

(3.1) Onderwerpen die geen inhoudelijke discussie beogen (zgn. opsom- of zevertopics), zijn enkel toegelaten wanneer ze door de organisatie zijn geplaatst.

(3.2) Enkel berichten die over het opgegeven onderwerp handelen (zgn. on topic) en bijdragen tot de discussie zijn toegelaten.

(3.3) Zoekertjes, aanbiedingen en persoonlijke oproepen van welke aard dan ook zijn enkel toegelaten met het schriftelijk akkoord van de organisatie. Oproepen van relationele of seksuele aard (zgn. dates) zijn niet toegelaten. Oproepen met wetenschappelijke doeleinden zijn toegelaten na overleg met de cordinator van Wel Jong Niet Hetero (e-mail: info@weljongniethetero.be).

(3.4) Berichten van commerciële aard zijn enkel toegelaten met het schriftelijk akkoord van de organisatie. Promotie van initiatieven van Wel Jong Niet Hetero vzw en haar aangesloten groepen is toegelaten in de daarvoor door de organisatie gemaakte onderwerpen.

(3.5) Het is niet toegelaten om een nieuw onderwerp in meer dan één categorie te plaatsen.

4. Gebruik van afbeeldingen

(4.1) Het plaatsen van of verwijzen naar gewelddadige of seksueel expliciete afbeeldingen is niet toegelaten.

(4.2) Het citeren (zgn. quoten) van een afbeelding is niet toegelaten, om zo de leesbaarheid van het forum te bevorderen.

(4.3) De organisatie biedt geen hosting van afbeeldingen aan. Elke afbeelding die op het forum wordt geplaatst of waar op het forum naar wordt verwezen dient publiek toegankelijk te zijn.

(4.4) Een avatar (de afbeelding die bij een bericht onder de gebruikersnaam verschijnt) is maximaal 150 pixels breed en 200 pixels lang. Bewegende beelden als avatar zijn niet toegelaten.

(4.5) Een handtekening (datgene wat onder de berichttekst verschijnt) bevat ofwel maximum vijf regels tekst, ofwel maximum twee regels tekst en een afbeelding van maximaal 500 pixels breed en 100 pixels lang. Bewegende beelden als onderschrift zijn niet toegelaten.

(4.6) Elke afbeelding in een bericht is maximaal 500 pixels breed en 500 pixels lang.

5. Overtredingen en privacy

(5.1) Bij overtreding van deze regels kan de organisatie onder andere de volgende sancties apart of in combinatie opleggen: waarschuwing, bewerking/verplaatsing/verwijdering van een bericht of een deel daarvan, verplaatsing/sluiting/verwijdering van een onderwerp, tijdelijke of permanente beëindiging van een gebruikersaccount.

(5.2) De organisatie behoudt zich het recht om niet in discussie te treden over maatregelen of sancties volgend op een overtreding van deze voorwaarden.

(5.3) Gebruikers melden overtredingen per e-mail aan moderator@weljongniethetero.be.

(5.4) Gebruikers sturen vragen of klachten over moderatoren of beheerders in eerste instantie per e-mail aan forum@weljongniethetero.be.

(5.5) Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan de gebruiker op elk ogenblik inzage van zijn of haar geregistreerde persoonsgegevens vragen. Deze gegevens kunnen op eenvoudig verzoek verbeterd worden. Uitschrijven is mogelijk per e-mail aan forum@weljongniethetero.be.

(5.6) Het is niet toegelaten om meer dan één account te gebruiken. Gebruikers kunnen hun gebruikersnaam laten veranderen of een nieuwe account laten aanmaken. Ze sturen daarvoor een gemotiveerde aanvraag naar forum@weljongniethetero.be.

(5.7) De gegevens van de gebruiker worden niet aan derden gegeven. Echter, in geval van een ernstige overtreding of op vraag van de bevoegde instanties kan de organisatie persoonsgegevens en de inhoud van berichten en privé-berichten aan de bevoegde instanties overmaken.