Wat is WJNH?

"Wel Jong Niet Hetero blijft bouwen aan een gelijkwaardige samenleving vanuit de kracht van de jongeren zodat zij zichzelf kunnen zijn in hun lichaam, seksualiteit en genderbeleving."

Sinds 1994 is Wel Jong Niet Hetero een vrijwilligersorganisatie met als voornaamste doel dat elke holebi- en transgenderjongere in Vlaanderen en Brussel zich goed en veilig voelt. Een korte zin, maar daar komt heel wat bij kijken! Gelukkig doen we dat niet alleen!

 

WJNH is overal!
WJNH is niet enkel een organisatie voor en door holebi- en transgenderjongeren met een hoofdzetel in Gent, we zijn veel meer dan dat! In elke provincie vind je wel een aangesloten lokale groep. Onze aangesloten lokale groepen werken autonoom van WJNH en zijn er dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Het is voornamelijk via de lokale groepen dat vele holebi- en transgenderjongeren hun weg naar een leuke vereniging vinden waar ze zichzelf kunnen zijn.

Lokale groepen bieden een luisterend oor, leuke activiteiten, de nodige informatie en vooral heel veel plezier! Het is de ideale omgeving om vrienden te maken en een netwerk uit te bouwen. Het is de taak van WJNH om deze lokale groepen op allerlei manieren te ondersteunen zodat jongeren er terecht kunnen.

Voor die ondersteuning kunnen de lokale groepen rekenen op een klein team gemotiveerde stafleden en enthousiaste nationale vrijwilligers. 

 

Voor elk wat wils
Vind je als jongere je gading niet bij lokale groepen? Geen nood! WJNH heeft nog heel wat meer in petto! Zo hebben we ondermeer een uitgebreid forum waar je terecht kan voor een antwoord op vele vragen, om andere holebi's en transgenders te leren kennen of om je te amuseren!

Daarnaast heeft WJNH een activiteitenaanbod voor jongeren jonger dan 19 jaar dankzij ons team Min19, staat T-Jong klaar voor transgenderjongeren, er is ons jaarlijks Expedition Y kamp en je kan onze jongeren op allerlei evenementen  vinden zoals de jaarlijkse Belgian Pride.

 

Samen voor een betere wereld

Naast het ondersteunen van onze lokale groepen en het aanbieden van een breed gamma aan activiteiten zijn we stiekem ook een klein beetje idealistisch en proberen we de wereld (of toch Vlaanderen en Brussel) net iets beter te maken door ervoor te zorgen dat holebi- en transgenderjongeren zich goed in hun vel voelen en bovenal, dat men zich veilig voelt in de maatschappij.Enerzijds dragen onze lokale groepen en onze activiteiten daar hun steentje toe bij, anderzijds trachten we met heel wat initiatieven de maatschappij te sensibiliseren. Denk dan maar aan sensibiliseringscampagnes naar het onderwijs toe, onze scholenwerking, vorming voorzien en geven voor het jeugdwerk (zoals bvb jeugdbewegingen), zichtbaarheid van onze vereniging in de media, informatie over holebi's en transgenders verspreiden (via onze website en publicaties),... Helaas is er nog steeds homo- en transfoob geweld in Vlaanderen en Brussel, waardoor holebi's en transgenders zich niet altijd even veilig voelen, er is dus nog werk aan de winkel!

Onze Visie

WJNH zorgt voor het welzijn van (LGBT+)jongeren in hun lichaam, seksualiteit en gender. 

De rode draad doorheen WJNH is het welzijn van kinderen en jongeren. Iedere jongere heeft het recht om zich goed te voelen in hun lichaam, seksualiteit en genderbeleving (hierna vernoemd als LSG). Wij maken ontmoetingen mogelijk en informeren jongeren over de diversiteit in LSG. Zo kunnen jongeren op zoek gaan naar hun eigenheid. Peer support is hierbij een belangrijke bouwsteen want jongeren die elkaar versterken, tillen elkaar naar boven. 

We blijven innoveren en onze grenzen verkennen, om optimaal te kunnen inzetten op de steeds veranderende leefwereld van kinderen en jongeren. Want jong zijn doe je thuis, op school, in de jeugd- en sportvereniging, op het werk,...Hierbij houden we rekening met àlle jongeren en gaan we op zoek naar zij die we (nog) niet bereiken. 

Wij bouwen bruggen naar de fysieke en sociale omgevingen waar jongeren zich thuis (willen) voelen en verdedigen hun belangen. 

WJNH zorgt voor een veilige plaats waar (LGBT+)jongeren zich goed kunnen voelen. 

Als jeugdwerk vertrekken we vanuit plezier en gelach, maken we ruimte voor jongeren om zichzelf en elkaar te leren kennen. Zo kunnen jongeren groeien in wie ze echt zijn. We creëren brave spaces. Dit is een veiligere omgeving waar jongeren zich gesterkt voelen, zich durven tonen en spreken. Op deze manier versterken we hen in hun dagelijkse leven en hun contacten. Jongeren hebben het recht om overal en altijd zichzelf te zijn. Via positieve verbinding komen we naar buiten met een droom van een gelijkwaardige samenleving die normen doorbreekt en verschillen omarmt. 

WJNH strijdt voor de belangen van (LGBTIQ+)jongeren in een respectvolle omgeving. 

Wij werken aan een waarderende feedbackcultuur. Hierdoor wordt wederzijds respect tussen onze jongeren, vrijwilligers, aangesloten verenigingen en beroepskrachten vergroot. We bundelen hun engagement en expertise om samen te werken aan dezelfde droom. 

Iedere jongere heeft het recht op vrije meningsuiting. We verwelkomen iedere jongere oordeelvrij en met een open geest. Jongeren zijn de drijfveer van WJNH. Onze informatie en sensibilisatie bouwen we op door actief op zoek te gaan naar de verhalen in de leefwereld van LGBTIQ+ jongeren. Want de echte ervaringsexperten zijn zij nu eenmaal zelf.
Samen sta je sterk. We bouwen bruggen naar verschillende organisaties om samen te strijden voor gelijke kansen en werken op deze manier voort aan een samenleving waarin iedere jongere zichzelf kan zijn.

Ook jij kan je steentje bijdragen

Om al deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken, kunnen we rekenen op subsidiëring van de Vlaamse Overheid. Helaas is dit onvoldoende om onze werking volledig te ondersteunen. Met onze subsidie kunnen we enkele stafmedewerkers betalen, maar dat zijn er nog lang niet genoeg om alles te kunnen uitvoeren. Gelukkig kunnen we rekenen op heel wat vrijwilligers en de steun van sympatisanten. Ook jij kan een steentje bijdragen door vrijwilliger te worden of door ons financieel een duwtje in de rug te geven. Met jouw steun maken we de wereld een klein beetje beter! Kijk hier hoe ook jij mee de wereld kan veranderen!