Vorming in het jeugdwerk

Get inclusive

"Iedereen is welkom bij ons!" Het is iets wat gedragen wordt door élke jeugdvereniging. Maar hoe doe je dat nu precies? Je wordt soms geconfronteerd met jongeren die iets nodig hebben, waar jij geen ervaring mee hebt. Wij helpen jou ermee!

 

Vorming voor jeugdverenigingen door Wel Jong Niet Hetero

Wij komen graag bij jullie langs om jullie te helpen! In elke vorming maken we ruimte voor

 • De genderkoek: de échte theorie omtrent gender en aantrekken, los van de bekende labels en stereotypen.
 • Intersectionaliteit: even focussen op hoe het voelt om een minderheidsgroep te zijn in de samenleving.
 • Specifieke vragen: we luisteren naar jullie moeilijkheden en ervaringen; van daaruit geven we je tips mee om hier sterker in te staan.
 • Interactieve methodieken: we gebruiken geen powerpoint, maar werken met actieve methodieken (zoals #SoWhat?! The gayme), die je later zelf ook kunt gebruiken om andere mensen te inspireren. 

 

3 vormingspakketten

We hebben 3 standaard vormingspakketten opgesteld.

 • De LGBT-bloem: Je zit op kamp of organiseert een activiteit. Er ontstaan problemen in de groep omtrent het holebi of transgender thema. Wat nu!? In deze vorming leer je hoe je gepast kunt reageren en acties ondernemen om de veilige groepssfeer terug te brengen. [Voor professionals én animatoren]
 • De Genderbender: Je bent zelf animator voor een groep jongeren. Je vindt het belangrijk om een veilig klimaat te hebben dat inclusief is voor holebi en transgender jongeren. In deze vorming ervaar je waar het voor holebi- en/of transgender jongeren soms moeilijk is. Dit helpt je om te weten hoe je dat veilig klimaat kunt maken.  [Voor animatoren]
 • De genderneutrale organisatie: Deze vorming richt zich naar jeugdwerkers die vanuit organisatieperspectief naar seksuele- en genderdiversiteit willen kijken. Deze vorming neemt hen mee doorheen de meest gebruikte begrippen rond gender en seksuele identiteit en maakt hen bewust van sociale uitsluitingsmechanismen op basis van gender en seksualiteit. [Voor professionals]

 

Deze zijn gebaseerd op de preventie piramide en werken respectievelijk op reactie, preventie en beleid.

 

Praktisch

 • Duur: minstens 2 uur
 • Deelnemers: minstens 4 jeugdwerkers
 • Locatie: zelf te voorzien
 • Prijs: 0 EUR

 

Gratis via Jeugdwerk voor Allen

Via het Masterplan Diversiteit van het Vlaamse Departement Jeugd, kunnen jeugdorganisaties gratis vormingen krijgen. Hoe werkt het?

 1. Je vraagt een vorming bij ons aan via vorming@weljongniethetero.be
 2. Samen stemmen we af omtrent de inhoud en organisatie van de vorming
 3. Je krijgt van ons een link om in te schrijven bij Jeugdwerk voor Allen
 4. Wij voeren de vorming uit
 5. Jeugdwerk voor allen betaalt de vorming, jullie organisatie hoeft niets te betalen

Lees meer over Jeugdwerk voor Allen op hun website.


Geïnteresseerd?

Mail dan als de bliksem naar vorming@weljongniethetero.be met vermelding van:

 • Naam en adres van je organisatie
 • Naam, telefoonnummer en emailadres van de contactpersoon
 • Locatie van de vorming
 • Voorstel datum en uur
 • Geschat aantal deelnemers

Dan nemen wij zo snel mogelijk contact op met jou om verder af te spreken.

 

Voor meer info kan je mailen naar vorming@weljongniethetero.be of bellen naar het nummer 09 335 41 87.