Schenking via testament

We denken er liever nog niet aan, maar ooit komt er een dag dat we er niet meer zijn. Heb je er al eens bij stilgestaan wat er dan gebeurt met je bezittingen? We weten allemaal dat de staat er graag een graantje van meepikt ten koste van onze geliefden. Ook na je dood kan je Wel Jong Niet Hetero blijven steunen. Je helpt er niet alleen Wel Jong Niet Hetero mee, maar ook je nabestaanden.

Indien je een goed doel opneemt in je testament (een duolegaat), dan betalen je nabestaanden minder erfenisrechten aan de staat. Zo krijgen zij netto meer dan moest er geen goed doel opgenomen worden in je testament én je helpt er Wel Jong Niet Hetero mee. Mooi meegenomen, toch?

Cijfervoorbeeld

De erfenisrechten voor neven, nichten maar ook vrienden kunnen oplopen van 55% tot 65 %. Indien je dus 100.000 euro nalaat, gaat 55.000 euro ervan naar de staat, en slechts 45.000 euro naar de personen die in jouw testament vermeld staan. Indien je ook Wel Jong Niet Hetero opneemt in jouw testament, neemt WJNH de erfenisrechten voor zijn rekening.

Stel dat je wil dat je van die 100.000 euro wil dat er minstens 50.000 naar je beste vriend gaat, dan vermeld je dat in jouw testament en schenk je 50.000 euro aan WJNH. Je beste vriend krijgt die 50.000 euro integraal. WJNH betaalt van zijn deel van 50.000 euro de erfenisrechten die je beste vriend normaal zou moeten betalen op zijn deel (55% op 50.000, zijnde 27.500 euro) alsook de erfenisrechten op het deel van WJNH zelf (8.8% op 50.000, zijnde  4.400 euro). 

Netto krijgt je beste vriend dus 50.000 euro (terwijl hij/zij maar 45.000 ging krijgen indien er geen goed doel in je testament stond opgenomen) en krijgt WJNH 18.100 euro. In totaal gaat dus 68.100 euro naar je erfgenamen en het goede doel en slechts 31.900 euro naar de staat (in tegenstelling tot de 55.000 euro indien er geen goed doel is opgenomen).

Overtuigd?

Ben je ook overtuigd om je erfgenamen meer te gunnen en terzelfdertijd een goed doel te steunen? Wacht dan niet langer en neem WJNH op in je testament. Hoe doe je dat?

  • Je gaat naar een notaris en dicteert daar je wilsbeschikking in het bijzijn van 2 getuigen of van nog een andere notaris. Hier betaal je wel notariskosten voor. Het voordeel is wel dat je zeker bent dat na je dood je wilsbeschikking zeker wordt teruggevonden en wordt uitgevoerd.
  • Een eenvoudigere en goedkopere optie is een eigenhandig geschreven wilsbeschikking. Dit moet je met de hand schrijven, dagtekenen en handtekenen. Vermeld er ook duidelijk je naam op en dat het om een laatste wilbeschikking gaat. Je vermeldt hierin naar wie je bezittingen moeten gaan. Je laat dit document best bewaren bij een notaris. Zo ben je zeker dat na je dood, het document beschikbaar blijft en wordt uitgevoerd. De notaris zal dit document immers registreren in een databank. Je kan op elk moment een nieuwe wilsbeschikking opmaken en de vorige versie laten vervangen.

Voorbeeld wilsbeschikking

Een voorbeeld van een eigenhandig geschreven wilsbeschikking zou kunnen zijn:
'Datum

Ik, ondergetekende, ....................., geboren te .................. op .........................en wonende in .................... verklaar mijn testament als volgt op te maken:

Mijn eigendom gelegen te .................. wordt nagelaten aan mijn neef ....................., geboren op ........................ . Mijn roerende goederen worden nagelaten aan de organisatie Wel Jong Niet Hetero vzw, Kammerstraat 22, 9000 Gent (ondernemingsnummer: 0471.513.436).

Dit is mijn laatste wilbeschikking.

Eigenhandig geschreven te ................

Handtekening'

 

Heb je meer vragen? Neem dan contact op met jouw notaris. Hij of zij helpt je graag verder!